Svenska English

Välkommen!

Välkommen till Stiftelsens för Åbo Akademi sidor för sökande och stödadministration.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto, skicka in stödansökningar, be om utbetalning och rapportera beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu.

Första gången du söker stöd från Stiftelsen för Åbo Akademi? Registrera dig här.

Söker du stipendium från Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning? Läs stipendieutlysningen här

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Donnerska institutets doktorandstipendier 2024
För doktorandstudier inom religionsforskning, företrädesvis doktorander antagna vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet.
09.01 - 09.02.2024
Donnerska institutets bidrag för forskningskostnader 2024
För doktorander företrädesvis vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet, för att täcka kostnader i samband med forskningsarbete kring religion, t.ex. materialinsamling, fältarbete, enkäter, infrastruktur, språkgranskning eller licenskostnader.
09.01 - 09.02.2024